દેખ તમાશા દેખ

ભારતની શાશ્વત એબ્સર્ડિટીનો આયનો *** ધર્મના નામે ઝઘડતા રહેતા આપણા દેશના લોકોએ હોમવર્ક કે દવાના ભાગરૂપે પણ જોવા જેવી ફિલ્મ. *** આપણે દાયકાઓથી પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભણતા આવ્યા છીએ કે આપણો દેશ જ્યારે અંગ્રેજોનો ગુલામ હતો ત્યારે અંગ્રેજો હિન્દુ અને મુસ્લિમોને લડાવી મારતા. ‘ભાગલા પાડો અને રાજ કરો’ની નીતિ વાપરીને બે કોમ વચ્ચે, બે રજવાડાં વચ્ચે લડાઈ-યુદ્ધો … Continue reading દેખ તમાશા દેખ

Advertisements